พวกเราชาว The Tropical


กลุ่มคนที่อยากร่วมสร้างฝันสร้างสังคมประชาธิปไตย จากแนวคิดและจุดยืนของพวกเรามีความมุ่งมั่นในความหาทำความอิสระ
สร้างปฏิกิริยาที่ท้าทายต่อผลงาน เป็นการ ‘explore expand experimental’
เพื่อขยายพื้นที่ของการรับรู้ที่เป็นการทดลอง ออกกรอบการตัดสินคุณค่าแบบจารีต
ในการเล่าเรื่องผ่านงานภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชั่น บทความ ภาพประกอบ

เพราะ ‘กรอบความคิดชอบบอกว่าเราควรคิดอะไร
แต่ลืมไปว่าการอธิบายที่มากเกินไปทำลายความบางสิ่งบางอย่าง’

และหวังว่า The Tropical จะสามารถเป็นเพื่อนร่วมทางเหล่าผู้ใฝ่ฝัน
“เสรีภาพ” “ประชาธิปไตย” “ความหลากหลาย” “รัฐสวัสดิการ” ไปจนถึงความสามารถที่จะเข้าถึงความฝัน
ซึ่งเราอยากให้เกิดเป็นมาตรฐานใหม่ของสังคมที่จะทำให้คนในดินแดนเขตร้อนนี้ได้เติมเต็มฝัน ได้กลายเป็นคนกันเต็มคน


-ชาว The Tropical