วันสากลแห่งการยุติความรุนแรงต่อผู้ค้าบริการทางเพศ Talkpical 17 ธันวาคม 2564 TheTropical, ยุติความรุนแรง กองบรรณาธิการ เรื่อง ภัทราภรณ์ สงสาร ภาพประกอบ See All Talkpical The […]
แสงแดดสายลมความจนไม่ใช่เรื่องโรแมนติกอย่าโรแมนติไซส์ Talkpical 30 กันยายน 2564 ความเหลื่อมล้ำ, ระบบการศึกษา, covid-19 กองบรรณาธิการ รายละเอียดผู้เขียนย่อๆ ภัทราภรณ์ สงสาร ภาพประกอบ See All Talkpical […]
การจัด priority การฉีดวัคซีนของรัฐ Talkpical 13 กันยายน 2564 covid-19, รัฐสวัสดิการ, ความเหลื่อมล้ำ, เหตุการณ์ในโลก รัฐไทยในวันที่สอบตกเรื่องการบริหารจัดการวัคซีน                 “Nobody is safe […]
เส้นสีเหลืองใน Google Maps คืออะไร? ทำไมในประเทศพัฒนาดูหนาแน่นกว่าเรา Talkpical 9 ตุลาคม 2564 คมนาคม, รัฐสวัสดิการ, ความเหลื่อมล้ำ เวลาเปิดแผนที่จาก Google Maps คุณเคยสังเกตกันไหมว่า […]
แปลงเมือง สร้างถิ่น EP.2 Talkpical 23 สิงหาคม 2564 UrbanDesign, แปลงเมืองสร้างถิ่น, ความเหลื่อมล้ำ EP.2 : ถ้าการเมืองดี ความเจริญจะไม่หยุดอยู่แค่ในกรุงเทพฯ “เป็นเรื่องปกติที่คนต่างจังหวัดอยากย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองหลวง เพื่อใฝ่หาแหล่งงานและความเจริญในเมืองใหญ่” […]
ดินแดนแห่งการพึ่งพา “บริจาคและจิตอาสา” Talkpical 16 สิงหาคม 2564 เหตุการณ์ในไทย, ความเหลื่อมล้ำ, รัฐสวัสดิการ เชื่อว่าหลายคนคงเคยพบเห็นภาพ คนไร้บ้าน คนพิการ คนขอทาน ที่มีขันหรือแก้วหนึ่งใบวางอยู่ แล้วเรามักจะเกิดความรู้สึกสงสาร จนต้องเปิดกระเป๋ายื่นเงินให้ […]
สร้างโลกที่พัฒนาโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ด้วยรัฐสวัสดิการ กรณีศึกษากลุ่มประเทศนอร์ดิก Talkpical 4 สิงหาคม 2564 รัฐสวัสดิการ, สิทธิมนุษยชน, ความเหลื่อมล้ำ สร้างโลกที่พัฒนาโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ด้วยรัฐสวัสดิการ กรณีศึกษากลุ่มประเทศนอร์ดิก                 โลกปัจจุบันที่ถูกเร่งเร้าด้วยเหตุปัจจัยท้าทายใหม่ ๆ […]
คำขวัญกับแนวคิดโรงเรียนไทย Talkpical 21 กรกฎาคม 2564 ความเหลื่อมล้ำ, ระบบการศึกษา, สิทธิหน้าที่ แนวคิด “คนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ” : เมื่อคำขวัญโรงเรียนสะท้อนการศึกษาไทย “เมตตา […]
เมื่อกฏหมายที่ล้าหลัง คือความอยุติธรรมที่กำลังกลืนกินสังคม Talkpical 16 กรกฎาคม 2564 กฎหมาย,  ความเหลื่อมล้ำ, สิทธิมนุษยชน, ประชาธิปไตย             เมื่อเราพูดถึง “กฎหมาย” ภาพที่ผุดขึ้นอาจจะเป็นกองกระดาษนับร้อยนับพันกองที่บรรจุมาตราที่ถูกตราด้วยภาษาพิศดารมากมาย หรือการถกเถียงเพื่อบัญญัติกฎหมายสักข้อหนึ่งในรัฐสภา ท่ามกลางผู้แทนราษฎรผู้ทรง-เกียรติที่คร่ำเคร่ง […]
มายาคติ Talkpical 18 มิถุนายน 2564 มายาคติ,  ความยากจน, ความเหลื่อมล้ำ, สิทธิหน้าที่ ภาพลักษณ์ “คนจน” : สำรวจมายาคติเกี่ยวกับคนจน ผ่านการนำเสนอบทบาทที่ตนเองไม่ได้เลือก ในประเทศที่ชื่อว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนา “คนจน” […]