วันสากลแห่งการยุติความรุนแรงต่อผู้ค้าบริการทางเพศ Talkpical 17 ธันวาคม 2564 TheTropical, ยุติความรุนแรง กองบรรณาธิการ เรื่อง ภัทราภรณ์ สงสาร ภาพประกอบ See All Talkpical The […]
31 Days: Blue Blood City Filmical 31 สิงหาคม 2564 Watch Now, Shortfilm, หนังไทย, สิทธิมนุษยชน, ระบบอุปถัมภ์, ประชาธิปไตย, […]
อาเซียนร่วมใจ: ความร่วมมือสู่ความรุ่งเรืองเชิงภูมิภาคอย่างยั่งยืน หรือคลับใหม่ของเหล่าเผด็จการ? Talkpical 3 พฤศจิกายน 2564 รัฐ, เผด็จการ, สิทธิมนุษยชน, ระบบอุปถัมภ์, ประชาธิปไตย         […]
อย่าปล่อยให้เสียงของความเงียบกลบเสียงคนในเรือนจำ Talkpical 21 ตุลาคม 2564 สิทธิมนุษยชน, เสรีภาพ, เผด็จการ, ประท้วง กองบรรณาธิการ รายละเอียดผู้เขียนย่อๆ ภัทราภรณ์ สงสาร ภาพประกอบ See All […]
เมื่อรัฐไทยพรากสิทธิในการสุขสมทางเพศจากการแบนเซ็กส์ทอย Talkpical 23 กันยายน 2564 เสรีภาพ, สิทธิหน้าที่, กฎหมาย, สิทธิมนุษยชน, วัฒนธรรม เมื่อรัฐไทยพรากสิทธิที่จะสุขสมจากการแบนเซ็กส์ทอย ความต้องการทางเพศของมนุษย์นั้นถูกขับเคลื่อนด้วยฮอร์โมน ดังนั้นในฐานะมนุษย์ปุถุชนอย่างเรา ๆ ก็ไม่อาจฝืนความจริงที่กำหนดมาแล้วข้อนี้ไปได้ แต่ในฐานะสังคมมนุษย์ที่พัฒนาแล้ว […]
เมื่อเลือกที่จะเงียบท่ามกลางความอยุติธรรม เด็กดี ของระบอบเผด็จการ Talkpical 19 สิงหาคม 2564 ประชาธิปไตย, สิทธิมนุษยชน, ประท้วง, กฎหมาย กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงอีกครั้งเรื่องสิทธิในการพูด ที่เริ่มตั้งแต่ “ชาวเน็ต”ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นการออกมา Call Out […]
สร้างโลกที่พัฒนาโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ด้วยรัฐสวัสดิการ กรณีศึกษากลุ่มประเทศนอร์ดิก Talkpical 4 สิงหาคม 2564 รัฐสวัสดิการ, สิทธิมนุษยชน, ความเหลื่อมล้ำ สร้างโลกที่พัฒนาโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ด้วยรัฐสวัสดิการ กรณีศึกษากลุ่มประเทศนอร์ดิก                 โลกปัจจุบันที่ถูกเร่งเร้าด้วยเหตุปัจจัยท้าทายใหม่ ๆ […]
เมื่อกฏหมายที่ล้าหลัง คือความอยุติธรรมที่กำลังกลืนกินสังคม Talkpical 16 กรกฎาคม 2564 กฎหมาย,  ความเหลื่อมล้ำ, สิทธิมนุษยชน, ประชาธิปไตย             เมื่อเราพูดถึง “กฎหมาย” ภาพที่ผุดขึ้นอาจจะเป็นกองกระดาษนับร้อยนับพันกองที่บรรจุมาตราที่ถูกตราด้วยภาษาพิศดารมากมาย หรือการถกเถียงเพื่อบัญญัติกฎหมายสักข้อหนึ่งในรัฐสภา ท่ามกลางผู้แทนราษฎรผู้ทรง-เกียรติที่คร่ำเคร่ง […]
ประท้วงอย่างไร ให้เปลี่ยนแปลง?… Talkpical 12 มิถุนายน 2564 แก้รัฐธรรมนูญ, สิทธิมนุษยชน, ประชาธิปไตย, ประท้วง  ประท้วงอย่างไรให้เกิดผล? : จากประท้วงค่ารถแพงสู่การแก้รัฐธรรมนูญของชิลี จากการขึ้นค่ารถไฟใต้ดิน กลายเป็นชนวนสำคัญในการล้มล้างมรดกเผด็จการในชิลี เรื่องราวในประเทศไทยอาจทำให้หลายคนท้อแท้ […]
มองโลกย้อนมองเรา: เปรียบเทียบเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงเวลาเดียวกันในประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ Talkpical 10 มิถุนายน 2564 ประชาธิปไตย,  สิทธิมนุษยชน, เผด็จการ, เหตุการณ์ในไทย มองโลก ย้อนมองเรา : เปรียบเทียบเหตุการณ์ต่าง ๆ […]