โลกที่พุทธศาสนาไม่เคยแยกจากการเมือง : Come And See เอหิปัสสิโก (2020) Filmical 21 กันยายน 2564 หนังไทย, Netflix, รัฐ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนาและการเมืองบางครั้งก็เกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้ง […]
ตำราทรราช และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งอำนาจนิยม : How to Become A Tyrant (2021) Filmical 13 สิงหาคม 2564 Netflix, เผด็จการ, เหตุการณ์ในโลก […]
ความเท่าเทียมของระบบการศึกษาคือ “ลม” ที่จะขับเคลื่อนโลก: The Boy Who Harnessed The Wind (2019) Filmical 24 กรกฎาคม 2564 Netflix, ระบบการศึกษา […]
เจ้าหน้าที่รัฐ กับการรับใช้ประชาชนเมื่ออำนาจในประเทศมาถึงจุดเปลี่ยน Lifeline (1997) Filmical 10 กรกฎาคม 2564 Netflix, สิทธิหน้าที่ เมื่อ 24 ปีก่อน ฮ่องกงเป็นประเทศที่ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงในระดับฉับพลัน จากที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษหลังจากที่จีนต้องยอมเสียดินแดนหลังแพ้สงครามฝิ่นใน ปี […]
Ride Or Die (2021) โลกของ LGBTQ ในสังคมชายเป็นใหญ่ Filmical 27 มิถุนายน 2564 Netflix, LGBTQ, เสรีภาพ เนื่องจากเดือนนี้เป็น Pride […]
การเดินทางของความรักในคืนวันแห่งการเปลี่ยนผ่าน : Your Name Engraved Herein (2020) Talkpical 20 มิถุนายน 2564 Netflix, LGBTQ, กฎหมาย ไต้หวันเป็นชาติแรกในทวีปเอเชียที่มีความก้าวหน้ามากกว่าชาติไหนในเรื่องของกฎหมายสมรสเพศเดียวกัน ในขณะที่ญี่ปุ่นรองรับแค่สถานะทางกฎหมาย […]