Nanapan Filmical 4 ธันวาคม 2564 Watch Now, Shortfilm, หนังไทย, เผด็จการ, 6ตุลา, ประชาธิปไตย, เหตุการณ์ในไทย Nanapan นานาพันธุ์…ความขมุกขมัวของการเดินทางจากอดีตถึงปัจจุบันที่ยังไม่ไปไหน วนเวียนอยู่ในความฝันประชาธิปไตยที่ยังไปไม่ถึงภาพเคลื่อนไหวบันทึกจากนิทรรศการศิลปะนานาพันธุ์ […]
New Abnormal ผิดปกติใหม่ (2021) วิถีชีวิตรับโรคอุบัติใหม่ ในเศษซากล่มสลายอุบัติซ้ำ Filmical 30 พฤศจิกายน 2564 Shortfilm, หนังไทย ในฐานะคนทำหนังรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง งานของ สรยศ ประภาพันธ์ […]
31 Days: Blue Blood City Filmical 31 สิงหาคม 2564 Watch Now, Shortfilm, หนังไทย, สิทธิมนุษยชน, ระบบอุปถัมภ์, ประชาธิปไตย, […]